Pen&Paper 3

തല ഉയര്‍ത്തുമ്പോള്‍

ഉയരും ഞാന്‍ നാടാകെ
വളരും വന്‍മരമോളം
ഉയരും ഞാന്‍ വാനോളം
വളരും വന്‍കടലോളം
തേടും ഞാനുയരങ്ങളില്‍
തണലേകുമൊരു വാനം
വാടും എന്‍ മുടിയിഴകള്‍
തണല്‍നല്‍കാ വാനത്ത്
തളരും ഞാന്‍ ഭൂവോളം
കടല്‍ പകരും ദാഹജലം..


-സംഗീത്

No comments:

Post a Comment