Pen&Paper 1

കര തേടും കഥ..

കളി പറയും കളി വീണയും
കഥ പറയും മണ്‍ചട്ടിയും
കര കാണാ കടലല മീതെ
കര തേടും ഒരു തോണിയും
കണ്ണീരും കനവുകളും
കണ്ണടയും കടലാസും
കഥയില്ലതൊരു കാലവും
കറ പുരളആതൊരു കലവും
കലയില്ലാ കവിളുകളും
കലയുള്ള കരവിരുതുകളും
കടലാകും കഥ പോലെ
കര തേടും കഥയാകും.. 


-സംഗീത്

No comments:

Post a Comment